Wróć na DaWandę »

Skrót Regulaminu uczestnictwa DaWanda Designmarkt Berlin

dawanda
21 September 2017
Inne

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W TARGACH DAWANDY W BERLINIE

[SKRÓT]

[Uwaga, wersja polska Regulaminu jest jedynie tłumaczeniem i nie może być traktowana jako podstawa jakichkolwiek roszczeń, wiążąca jest zawsze wersja niemiecka]


❤ ze zgłoszeń wysłanych do dnia 20.03.2017 (23.59) za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wybranych 60 Projektantów i zakwalifikowanych do wzięcia udziału w targach na początku czerwca, wyboru dokona tylko i wyłącznie DaWanda;

❤ wszystkie dane w zgłoszeniu muszą być zgodne z prawdą;

❤ do udziału w targach uprawnione są jedynie sklepy zarejestrowane na platformie DaWanda

❤ wielokrotne wysyłanie zgłoszeń ze strony jednego Projektanta lub wszelkie inne próby manipulacji dyskwalifikują Sklep;

❤ pracownicy, rodzina pracowników DaWandy oraz spółek współpracujących są wyłączeni z możliwości uczestnictwa w targach;

❤ wybór 60 Projektantów odbędzie się na podstawie bogatej i różnorodnej oferty Sklepu, dotychczas sprzedanych produktów, pozytywnych komentarzy i polubień, żeby zaoferować gościom targów jak najwięcej produktów o jak najwyższej jakości;

❤ o decyzji Sklep powiadomiony zostanie poprzez e-mail (adres podany przez Projektanta w formularzu zgłoszeniowym), po czym ma 5 dni na pisemne (mailowe) powiadomienie DaWandy o decyzji, czy na pewno decyduje się na udział w targach – po przekroczeniu tego terminu DaWanda wybierze innego Projektanta na jego miejsce;

❤ DaWanda w razie nieprzewidzinych okoliczności zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i terminów przeprowadzania poszczególnych etapów wyboru Projektantów na targi, jak i samych targów, jak również ich odwołania;

❤ po potwierdzeniu udziału drogą mailową zostaje zawarta umowa między Projektantem a DaWandą, od której DaWanda ma prawo odstąpić do 2 czerwca, zwracając opłaty dotychczas wniesione przez Sklep – inne przypadki rozwiązania umowy są wykluczone;

❤ opłaty należy wnieść do końca maja na konto DaWandy, zostanie ona doliczona do wrześniowej faktury w wysokości zależnej od wybranej wielkości standu i ewentualnie dodatkowych opcji – jeśli nie wpłyną w tym terminie, DaWanda powiadomi Sklep drogą mailową o anulowaniu jego udziału w targach i wybierze inny Sklep;

❤ DaWanda użyje danych Sklepu jedynie do celów przeprowadzenia targów oraz własnych działań marketingowych, Projektant musi być jednak gotowy do udziału w sesji zdjęciowej lub filmie promocyjnym oraz być świadomy tworzenia materiału relacyjnego z targów także przez Organizatora festiwalu Malzwiese;

❤ na standzie wolno pokazać produkty odpowiadające tym w Sklepie na DaWandzie, które w momencie trwania targów są dostępne do kupna;

❤ Projektant zobowiązuje się przez cały czas trwania targów zajmować się osobiście lub wraz ze współpracownikami swoim standem, wykluczone jest podnajęcie powierzchni na targach osobom trzecim;

❤ możliwe jest rozwiązanie umowy z ważnego powodu, szczególnie ze strony DaWandy w wypadku naruszenia lub złamania zasad uczestnictwa w targach;

❤ przyjazd Projektant opłaca z własnych środków, przybycie na miejsce możliwe jest najpóźniej do godziny 10.30 w dniu odbywania się targów (3.06.2017);

❤ Projektant – bez wcześniejszego uzgodnienia innej sytuacji z DaWandą – jest zobowiązany do pozostania na standzie wraz z asortymentem do godziny 21.00;

❤ przy wycofaniu się Sklepu z umowy (targów) obowiązują kary – wcześniej niż 30 dni przed targami 50% kwoty brutto, po tym terminie 100% – niezależnie od tego czy zostanie znaleziony inny Projektant chcący uczestniczyć w targach;

❤ poza warunkami DaWandy obowiązywać będą także warunki festiwalu Malzwiese w Berlinie  (miejsce odbywania się targów).

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡Kilka słów o autorze: DaWanda to unikalne produkty od twórców i projektantów. Szukasz produktów handmade i design, chcesz się przekonać czym jest nowoczesne rękodzieło? Na DaWandzie znajdziesz produkty z autorskich pracowni . Projektanci z całego świata wykonują projekty handmade, które służą jako wyjątkowe prezenty lub produkty codziennego użytku.

Artykuł był
dla Ciebie pomocny?